NEC Edition

Korzyści


Darmowa licencja Presenter przy zakupie dużej liczby projektorów i monitorów wielkoformatowych firmy NEC, pozwalająca na uruchomienie dwóch sesji DisplayNote w tym samym czasie, a każda sesja umożliwia podłączenie dwóch klientów.


Steruj projektorem NEC poprzez sieć za pomocą dowolnego urządzenia.


Bezprzewodowe łącze do projektorów NEC na potrzeby transmisji treści*
* (Wersja Win/MAC; obsługiwane projektory NEC: serie M, M o krótkim rzucie, UM, P oraz PA)