Współdziałanie z użytkownikami wielu urządzeń i platform

Wysyłanie i udostępnianie treści dla użytkowników wielu urządzeń i platform, w tym: Windows, Mac OS X, iOS dla iPad i Android.

Zobacz i wyświetl ekran któregoś z użytkowników

Jako nauczyciel i prezenter, możesz obejrzeć i wyświetlić ekran dowolnego użytkownika, który jest w Twoim pomieszczeniu. Możesz wyświetlać zdjęcia, adnotacje, i zrzuty ekranu użytkowników dla całego pomieszczenia.


Bez potrzeby formatowania istniejącej zawartości

Z DisplayNote nie ma potrzeby ponownego formatowania zawartości tabletów i smartfonów. DisplayNote pozwala otworzyć dowolny zasób na komputerze i przesyłać je do wielu urządzeń bez konieczności publikowania go lub ponownego modifikowania sprzętu.


Preznetacja z Twojego urządzenia oraz komputera

Użyj swojego urządzenia w celu wyświetlania dowolnej zawartości z komputera (w tym aktualnych adnotacji). Można również użyć go jako przenośny aparat dla dokumentów - przechwytywać je oraz bezpośednio wyświetlać w pomieszczeniu.

Współpraca w czasie rzeczywistym wielu użytkowników

Z DisplayNote wielu użytkowników może równocześnie pracować na tej samej treści z własnego urządzenia oraz zapisać te treści na swoim urządzeniu.

W3_B Przechwytywanie wszystkiego

Nie tylko użytkownicy mogą przechwycić całą lekcję lub prezentację do recenzji - wszystkie Twoje notatki, adnotacje i pomysły są zapisywane wraz z lekcją / prezentacją.